top of page
blurry kors.jpg

Velkommen til Nesbyen Pinsemenighet

Home: Welcome

Om Nesbyen Pinsemenighet

Menigheten ble startet i 1933 under navnet Rukkedalen og Nes Pinsemenighet. I 2018 endret vi navnet til Nesbyen Pinsemenighet.

Menigheten har to lokaler: Bedehuset i Rukkedalen og Betel på Nesbyen. 


For trosgrunnlag, se link til Pinsebevegelsen i Norge:

https://pinsebevegelsen.no/pinsebevegelsen/trosgrunnlag

Vi har søndagsmøter stort sett hver søndag kl 18.

Høsten -22 har vi i tillegg planer om å starte med Alphakurs.

Følg med på vår Facebookside for jevnlige oppdateringer.

Betel fasade.jpg
Home: About

Faste aktiviteter

lyslenke m hjerte og lilla bånd.png

Søndagsmøter

Hver søndag kl 18 (stort sett) møtes vi til samvær på Betel. Noen ganger får vi besøk utenfra, andre ganger benytter vi oss av lokale krefter eller har delemøte der alle kan være med og bidra. Vår Facebookside er til enhver tid oppdatert.

Her er link til spilleliste på Spotify for noen av de sangene du kan høre om du kommer på møte hos oss:

https://open.spotify.com/playlist/1sRHSNT6S4jM1rl74r4pDV?si=ciTCyNgzRQS0e2vcysQVwA

Du%20er%20fullbrakt-speil_edited.jpg

Klubb B

Klubb B er for barn i alderen fra 1. klasse og oppover. 
Vi har pleid og møtes annenhver torsdag kl 18-1930 til ulike aktiviteter, en andakt og kveldsmat der alle tar med litt pålegg.
Bildet er fra en av aktivitetene der vi laget speil med en god tekst til :)
Vi har ikke kommet i gang igjen etter koronaen. Dersom du har  lyst til å være med på å få dette i gang igjen, ta kontakt med oss :)
Følg med på Facebook for oppdatert informasjon.

Klubb B Høyt og lavt.jpg

Senkveld

Senkveld er for 5. klasse og oppover. 

Vi har pleid og møtes ca annenhver torsdag kl 1945-21.

Vi har også her ulike aktiviteter, en andakt og litt snacks. I tillegg prøver vi å få dratt på en tur en-to ganger i året, noen ganger med overnatting.

Bildet er fra tur til klatreparken Høyt og lavt på Ål.

Vi har ikke kommet i gang igjen etter koronaen. Dersom du har  lyst til å være med på å få dette i gang igjen, ta kontakt med oss :)

Følg med på Facebook for oppdatert informasjon.

Home: Join Us

Barnevelsignelse, dåp og konfirmasjon

Babyfot-i-hånd.jpg

Barnevelsignelse

I Nesbyen Pinsemenighet døper vi ikke små barn, men vi velsigner dem på den måten Jesus gjorde. 

I Markus evangelium kap 10. vers 13-15 leser vi følgende om dette;

"De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene ville vise dem bort. Da Jesus så det, ble han harm og sa til dem: La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike likesom et lite barn, skal ikke komme inn i det.” 

En barnevelsignelse foregår på den måten at foreldrene under gudstjenesten bærer barnet frem til den som skal gjennomføre barnevelsignelsen. Mor, far og evt søsken står gjerne fremme sammen med barnet.  Den som skal gjennomføre barnevelsignelsen ber en bønn om velsignelse over barnet og familien.

Dåp finner sted når man har fått egen personlig tro på Jesus og deretter selv ønsker å bli døpt. Dette skjer normalt i ungdomstiden eller når man er blitt voksen.

ungdom tenker.jpg

Konfirmasjon

Dersom du velger å konfirmere deg hos oss, starter vi i september, og ender med en høytidsgudstjeneste i mai.  


Temaene er  blant annet:

Hvem er Gud?

Identitet

Guds frelsesplan

Jesus

Bibelen

Den Hellige Ånd

m.m.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å bli konfirmant i Nesbyen Pinsemenighet.

Dåp bilde.jpg

Dåp

Hos oss kan du bli døpt på den måten Jesus ble det. Vi har et dåpsbasseng med temperert vann. Den som gjennomfører dåpen sier at kandidaten døpes på sin egen bekjennelse av tro på Jesus og på Jesu Kristi befaling;  til Faderens, Sønnens, og Den Hellige Ånds navn. Deretter legges dåpskandidaten rolig bakover i vannet slik at hele kroppen såvidt er under vann,  for deretter straks å bli reist opp igjen. Neddykkelsen tar kun to-tre sekunder.

Dåpen er et bilde på en renselsesprosess der den som er kommet til tro på Jesus begraver sitt gamle liv i vannet og reises opp som et nytt menneske - en troende kristen.

Vi døper mennesker som er kommet til tro på Jesus og som ønsker å følge ham.

Jesus ble selv døpt av Johannes døperen i Jordanelven i Israel. Du kan lese mer om dette i Lukas evangelium kapittel 3.  Før Jesus for opp til himmelen på Kristi Himmelfartsdag for ca 2000 år siden ga han disiplene  en dåps- og misjonsbefaling. Den kan du lese om i Matteus Evangelium kapittel 28, vers 18-20 der han sier følgende:

"Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler idet dere døper dem  til faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se jeg er med dere alle dager inntil verdens ende". 

Du trenger ikke være medlem i Nesbyen Pinsemenighet for å bli døpt hos oss så lenge du har kommet til tro på Jesus.  

Hvis du er en personlig troende kristen men ikke er troende døpt vil vi anbefale deg å la deg døpe.

Home: Tjenester

Misjonsprosjekt

Nesbyen Pinsemenighet har alltid hatt som formål å være en misjonsmenighet.

Vi sender hvert år ca 70.000 kr til ulike misjonsprosjekt.


Disse er:

Gatebarnsenter i Kenya v/Øyer pinsemenighet

Barnelandsbyen "Nytt Håp" i Bolivia

Deaf Aid Isinya v/Marit Kolstadbråten

Paraguay v/ Betania Larvik

Litteraturmisjonen

Marie og Jonathan Müller i Sør Afrika

Europa i fokus

Open Heart v/Halvard Hasseløy

For å støtte misjonskassa direkte: Kontonr 2351.20.90214

folkemengde i storby.jpg
Home: Our Mission

Tjeneste i menigheten

"Jeg er vintreet, dere er grenene"

For at menigheten skal fungere bra, er vi avhengige av villige mennesker som ønsker å forvalte de gavene Gud har gitt.


Kjenner du at hjertet ditt brenner for lovsang eller musikk, har du ferdigheter og interesser innen teknikk eller IT?

Kunne du tenke deg å ha en innledning iblant?

Vil du tjene Gud og menigheten ved å ha kjøkkentjeneste, skuffe snø eller klippe plen, bidra med renhold, hente mennesker som trenger skyss til møtene, besøke eldre på sjukeheimen i menighetens regi, m.m. ...


Lista kan være uendelig. Det er bare DU som vet hva DU ønsker å tjene Gud med.

Ta kontakt med oss dersom du kjenner et engasjement for noe som kan komme til nytte i menigheten.

tre på jorde.jpg
Home: Our Values
Facebookbilde fossan.jpg

Støtt oss

Vil du være med og støtte menigheten økonomisk?

Vipps 111718.

Kontonr: 23512093221

Takk for ditt bidrag!

Home: Give
Candles_edited.jpg

Gud elsker oss ikke fordi vi er verdifulle. Vi er verdifulle fordi Gud elsker oss.

Fulton John Sheen

Home: Quote

Kontakt oss

Skriv til oss her eller på Facebook :)

Jordeslykkja 5, 3540 Nesbyen, Norway

  • Google Places
  • Facebook

Takk for innsendingen din!

Home: Contact

Ledelse

hilde brun.jpg

Hilde Grønstøl Løkken

Reidar.jpg

Reidar Løkken

Tore%20uten%20solbriller_edited.jpg

Tore Løkken

Home: Leadership
bottom of page